Patent strzelecki – najważniejsze informacje

utworzone przez | lut 16, 2022 | 0 komentarzy

Aby móc ubiegać się o wydanie zezwolenia na broń, trzeba posiadać nie tylko praktyczne umiejętności i wiedzę, ale też potwierdzić je poprzez zdanie odpowiednich egzaminów i uzyskanie patentu strzeleckiego.

Czym tak naprawdę jest patent strzelecki i jak można go uzyskać? Jak przebiega egzamin i kto może do niego przystąpić? O tym wszystkim napiszemy w dalszej części tekstu.

 

Czym jest patent strzelecki – podstawowe informacje

Patent strzelecki to jeden z podstawowych dokumentów dla każdego strzelca. Jest wydawany bezterminowo. Umożliwia choćby podjęcie starań o uzyskanie pozwolenia na broń palną, używaną do celów sportowych.

Opisywany dokument potwierdza, że jego posiadacz posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, oznaczające, że jest w stanie zgodnie z prawem i bezpiecznie posługiwać się bronią palną.

 

W jakich dyscyplinach można uzyskać patent strzelecki?

Patent strzelecki uzyskuje się w trzech dyscyplinach, co pozwala na uprawianie sportów z wykorzystaniem różnych typów broni palnej.

Zalicza się do nich:

 • pistolet,
 • karabin,
 • strzelbę gładkolufową.

Warto wiedzieć, że dla każdej z dyscyplin należy zdać egzamin oddzielnie. Zaliczenie części na karabin i pistolet, a niezaliczenie strzelby, sprawia, że uzyskuje się patent strzelecki tylko na te dwa rodzaje broni palnej. Patent na strzelbę jest dopisywany do dokumentu dopiero w chwili zaliczenia egzaminu poprawkowego.

 

Kto wydaje patent strzelecki?

Ważny bezterminowo patent strzelecki w naszym kraju wydaje Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ten sam organ również ma uprawnienia do zawieszenia lub cofnięcia patentu w razie stwierdzenia nadużyć lub poważnych uchybień ze strony posiadacza dokumentu.

 

Patent strzelecki – do czego uprawnia uzyskanie dokumentu?

Uzyskanie patentu strzeleckiego przynosi szereg korzyści, dla osób pragnących uprawiać strzelectwo sportowe. Jest to pierwszy krok w stronę profesjonalnego zajęcia się tą dziedziną.

Jeśli posiada się patent strzelecki, można bowiem:

 • uprawiać strzelectwo w ramach dyscypliny, w której zdało się egzamin,
 • ubiegać się o wydanie zezwolenia na posiadanie broni do celów sportowych,
 • starać się o wydanie zawodniczej licencji przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego,
 • próbować uzyskać licencję sędziego strzelectwa sportowego.

Zdanie egzaminu na patent strzelecki jest zatem zupełną podstawą dla rozwoju kariery w sportowym strzelectwie.

 

Patent strzelecki – warunki przystąpienia do egzaminu

Warto pamiętać, że nie każdy może się starać o uzyskanie patentu strzeleckiego. W tej kwestii pojawiają się pewne ograniczenia, podane w regulaminie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Kandydaci, którzy pragną uzyskać taki dokument muszą:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • być członkiem klubu sportowego z licencją klubową PZSS przez co najmniej 3 miesiące,
 • uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie.

Co ciekawe, na egzamin można zapisać się przed osiągnięciem wymaganego stażu członkostwa w klubie. Jednakże podejść do niego wolno dopiero po upływie trzech miesięcy.

Aby wziąć udział w egzaminie na patent strzelecki, należy zarejestrować się na konkretny termin za pośrednictwem strony Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Przystępując do egzaminu, należy przynieść ze sobą:

 1. wniosek o nadanie patentu strzeleckiego (wygenerowany ze strony PZSS),
 2. potwierdzenie przynależności do klubu, należącego do PZSS,
 3. zaświadczenie lekarskie,
 4. dowód tożsamości.

O ile egzaminy przeprowadzane przez PZSS są w całym kraju takie same, to kandydatów na patent strzelecki obowiązuje regionalizacja. Mogą przystąpić do egzaminu w województwie zamieszkania lub województwie, w którym znajduje się klub sportowy, do którego należą.

 

Przebieg egzaminu na patent strzelecki – część teoretyczna i praktyczna

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki, warto wziąć udział w kursach przygotowawczych, organizowanych przez kluby strzeleckie. Dodatkowo, powinno się niezależnie poszerzać wiedzę i umiejętności praktyczne we własnym zakresie.

Egzamin na patent strzelecki składa się z dwóch części. Na początku należy rozwiązać testy teoretyczne, odpowiadając poprawnie na przynajmniej 9 na 10 pytań, dotyczących:

 • przepisów ustawy o broni i amunicji,
 • zapisów z kodeksu karnego na temat przestępstw związanych z używaniem broni,
 • budowy i działania broni palnej sportowej,
 • bezpiecznego posługiwania się bronią sportową,
 • regulaminów strzeleckich.

Drugą częścią jest egzamin praktyczny, podczas którego sprawdza się umiejętności osoby starającej się o patent. Egzaminatorzy kontrolują, czy kandydat przestrzega regulaminu strzelnicy, jest w stanie prawidłowo obchodzić się bronią oraz posiada odpowiednie zdolności strzeleckie.

 

Wydanie dokumentów na patent strzelecki

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, otrzymuje się patent strzelecki. Generuje się go samodzielnie za pośrednictwem portalu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Pojawia się on maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów do związku przez organizatora egzaminu.

Jeśli pragnie się uzyskać również plastikową kartę patentu, należy opłacić ją przed egzaminem lub po jego zaliczeniu. Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty wysyła się na konto PZSS.

 

Egzamin poprawkowy na patent strzelecki

Jeśli nie zdało się egzaminu na patent strzelecki, można przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy ma się odbyć nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia niezaliczonego egzaminu.

Forma poprawki zależy od tego, która część egzaminu nie została zaliczona. Jeśli nie udało się zdać testu, należy zdać część teoretyczną, a później praktyczną. Jeżeli nie udało się wcześniej zaliczyć części praktycznej, zaczyna się od razu od tego etapu w tej dyscyplinie, która nie została zaliczona.

 

Patent strzelecki – przepustka do legalnego uprawiania sportu i posiadania broni

Uzyskanie patentu strzeleckiego to przepustka do rozwijania swoich umiejętności jako strzelec sportowy. Po zaliczeniu egzaminu na patent, można wystąpić choćby o nadanie licencji strzelca sportowego.

Zdobycie patentu to podstawa do starania się o otrzymanie zezwolenia na broń do celów sportowych. To także świetna okazja na podniesienie swoich umiejętności oraz zyskanie cennej wiedzy na temat bezpieczeństwa, przepisów prawnych i budowy broni, co może się bardzo przydać podczas dalszej przygody z bronią sportową.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles