Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Poznaniu

utworzone przez | gru 28, 2021 | 0 komentarzy

Strona: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm

Telefon: 61 841 52 00

Adres: Taborowa 22, 60-790 Poznań

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/MU4Xm28oEsq6VZ5p6

Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Poznaniu jest jednostką organizacyjną poznańskiej policji, która zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu szeroko pojętej ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Do zadań wydziału należy między innymi:

  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących m.in. nakazów zaprzestania działalności, nakazów zaniechania czynności, nakazów opuszczenia lokalu lub terenu,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na organizację imprez masowych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących udzielania zgód na organizację zgromadzeń,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na handel i rozrywkę na ulicy,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Poznaniu jest również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zakazów zbliżania się oraz zakazów zamieszkiwania w określonym miejscu. Wszystkie decyzje wydawane przez wydział są podejmowane na podstawie przepisów prawa, a ich celem jest ochrona porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles