Jak zdobyć pozwolenie na broń?

utworzone przez | lut 10, 2022 | 0 komentarzy

Zdobycie pozwolenia na broń do celów sportowych wymaga spełnienia pewnych formalności oraz odpowiedniego przygotowania. Nie jest to jednak proces nie do przejścia, jeśli tylko kandydat wykaże się cierpliwością, rzetelnością i uczciwością.

Co zrobić, żeby dostać pozwolenie na posiadanie broni? Jakie kroki trzeba wykonać, żeby móc zgodnie z prawem przechowywać w domu broń oraz trenować z niej na strzelnicy? Jak dopełnić wszystkich obowiązków – krok po kroku? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

 

Broń do celów sportowych czy kolekcjonerskich?

Zanim podejmie się bardziej zaawansowane kroki formalne, mające doprowadzić do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni, warto zastanowić się, do jakich celów pragnie się ją mieć. Najczęściej osoby prywatne chcą uzyskać zezwolenie na broń sportową lub kolekcjonerską.

W pierwszym przypadku broń palną wykorzystuje się do celów sportowych, na przykład startów w zawodach. W drugim, zakupione produkty stanowią kolekcję, z którą jednak nie można wyjść z domu.

Jak zdobyć pozwolenie na broń w obu przypadkach? Poniżej omówimy wszystkie niezbędne działania.

 

Broń sportowa – zapisanie się do strzeleckiego klubu sportowego

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania zgodny na posiadanie broni do celów sportowych jest zapisanie się do klubu sportowego. Przynależność do takiej organizacji jest warunkiem koniecznym, by móc starać się o pozwolenie na broń.

Jak wybrać odpowiedni klub? Podstawą jest oczywiście lokalizacja i warunki klubowe. Warto zwrócić uwagę na to, co otrzymuje się w zamian za uiszczenie opłat członkowskich – czy klub ma własną strzelnicę, czy organizuje szkolenia, zawody i pikniki strzeleckie.

Bezwzględnie trzeba sprawdzić, czy dany klub posiada licencję PZSS, tylko bowiem to upoważnia do ubiegania się o licencję zawodniczą, a w dłuższej perspektywie o uzyskanie zezwolenia na posiadanie własnej broni. Najlepiej wybierać kluby, które mają licencję na wszystkie trzy dyscypliny strzeleckie: pistolet, karabin, strzelbę gładkolufową.

Po złożeniu wszystkich dokumentów w klubie oraz wpłaceniu stosownej opłaty, otrzymuje się legitymację i staje się oficjalnie członkiem sportowego klubu strzeleckiego oraz PZSS, z własnym profilem na stronie internetowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Broń kolekcjonerska – organizacje kolekcjonerskie

Jeśli natomiast pragnie się stworzyć zbiór broni kolekcjonerskiej, niezbędne jest zapisanie się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Reguluje to ustawa o broni i amunicji.

Na co trzeba zwracać uwagę, przy poszukiwaniu klubu? Podstawowym warunkiem jest zapis w statucie instytucji, że prowadzi ona działalność kolekcjonerską.

Co ciekawe, niektóre kluby sportowe zajmują się także działaniami kolekcjonerskimi, dzięki czemu ich członkowie oprócz uprawiania strzelectwa sportowego, automatycznie mają też łatwiejszą drogę do budowania kolekcji broni palnej.

 

Patent strzelecki – ważny krok na drodze do zezwolenia na broń

Następnym krokiem na drodze do własnej broni sportowej jest uzyskanie patentu strzeleckiego. Jest to podstawowy dokument pozwalający na uprawianie sportu strzeleckiego oraz staranie się o zezwolenie na posiadanie broni palnej do celów sportowych.

Aby przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, trzeba mieć ukończone 18 oraz być członkiem klubu strzeleckiego przez przynajmniej 3 miesiące. Przed podejściem do niego należy skorzystać z kursów przygotowawczych oraz samodzielnie poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu ustawy o broni i amunicji, informacji z kodeksu karnego na temat przestępstw związanych z używaniem broni, bezpiecznej obsługi różnych rodzajów broni oraz zasad korzystania ze strzelnicy.

Na egzamin zapisuje za pośrednictwem portalu PZSS w województwie zamieszkania lub w miejscu, w rejonie, w którym przynależy się do klubu strzeleckiego.

Na egzamin należy się stawić z wypełnionym wnioskiem o wydanie patentu strzeleckiego, pozytywnym orzeczeniem lekarskim, potwierdzeniem przynależności do klubu, należącego do PZSS i dowodem tożsamości.

Warto od razu podejść do egzaminu ze wszystkich trzech dyscyplin: pistoletu, karabinu i strzelby. Ma to bowiem wpływ na zakres pozwolenia na broń, o które będzie można się starać w przyszłości.

Egzamin składa się z testu teoretycznego z dziesięcioma pytaniami. Aby zaliczyć tę część, należy prawidłowo odpowiedzieć na przynajmniej 9 z nich. Druga część to egzamin praktyczny na strzelnicy z wybranych dyscyplin.

Po pozytywnym zakończeniu egzaminu i złożeniu przez bezpośredniego egzaminatora dokumentów w PZSS, do 30 dni następuje wydanie patentu strzeleckiego w formie dokumentu cyfrowego podpisanego podpisem kwalifikowanym. Oprócz tego za dodatkową opłatą można uzyskać plastikową kartę.

W razie niezaliczenia egzaminu, po upływie 5 dni od daty nieudanego podejścia, można zapisać się na poprawkę. Jeśli nie zaliczyło się części teoretycznej – poprawia się całość, jeśli tylko jednej z dyscyplin na strzelnicy – tylko tę jedną część praktyczną.

 

Licencja zawodnicza – nie tylko formalność

Osoby pragnące zdobyć pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych, muszą jeszcze dopełnić jedną formalność. Zgodnie z zawartymi w ustawie przepisami muszą posiadać licencję zawodniczą PZSS.

Wiąże się to oczywiście z dodatkową biurokracją. Wydanie dokumentu następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku i dokonaniu opłaty w PZSS. Warto pamiętać, że dokument jest ważny tylko do końca roku, w którym został złożony wniosek. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy ktoś ubiega się o licencję w dwóch ostatnich miesiącach roku. Wówczas automatycznie wydłuża się ona na kolejny rok kalendarzowy.

Na kolejne lata można złożyć wniosek o przedłużenie ważności licencji. W tym przypadku oprócz samego dokumentu i opłaty należy wykazać się aktywnym uczestnictwem w oficjalnych zawodach sportowych, zgłoszonych do PZSS. Ich liczba musi wynosić przynajmniej 4 starty w wiodącej dyscyplinie oraz po 2 starty w pozostałych w ciągu roku.

Pamiętajmy, że posiadanie ważnej licencji zawodniczej jest warunkiem wydania pozwolenia na broń do celów sportowych.

 

Jak zdobyć pozwolenie na broń – badania lekarskie

Gdy już jest się członkiem klubu, ma się patent i ważną licencję zawodniczą, można rozpocząć starania o pozwolenie na broń. Pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii lekarskiej.

Ustawa o broni i amunicji podaje, iż osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń musi mieć pozytywną opinię lekarską od lekarza ogólnego, psychologa i psychiatry.

Wizytę można umówić u dowolnie wybranego specjalisty, który ma jednak odpowiednie uprawnienia do wydawania orzeczeń dla celów sportu strzeleckiego.

Warto pamiętać, że oświadczenie, składane z wnioskiem o pozwolenie na broń, nie może być starsze niż trzy miesiące.

 

Podanie o pozwolenie na broń, czyli jak zdobyć pozwolenie na broń?

Gdy już skompletuje się wszystkie dokumenty, można przystąpić do wypełnienia podania o pozwolenie na broń, w którym określa się zakres (dyscypliny: pistolet, karabin, strzelba), cel oraz liczbę sztuk broni, o którą się wnioskuje.

Oprócz tego do dokumentu należy dołączyć odpowiednie załączniki, w tym:

  • kserokopię dowodu osobistego,
  • dwie lub trzy fotografie,
  • zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego i stowarzyszenia kolekcjonerskiego,
  • patent strzelecki,
  • licencję zawodniczą,
  • orzeczenia lekarskie,
  • komunikaty z zawodów strzeleckich, w których brało się udział,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat za pozwolenia sportowe, kolekcjonerskie, za dopuszczenie do posiadania broni oraz promesy (potrzebne przy zakupie broni).

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć w policyjnym Wydziale Postępowań Administracyjnych w mieście wojewódzkich właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub drogą pocztową.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony do 30 dni od momentu złożenia go w urzędzie.

 

Wizyta dzielnicowego – przygotowanie do otrzymania pozwolenia na broń

Zanim Wydział Postępowań Administracyjnych wyda pozwolenie na posiadanie broni, kieruje do osoby starającej się o zezwolenie na broń dzielnicowego, który ma sprawdzić, czy dana osoba kwalifikuje się do posiadania broni palnej.

Zazwyczaj taka wizyta ma formę zwykłej rozmowy, zakończonej sporządzeniem przez policjanta notatki z jego opinią.

 

Zakup sejfu do przechowywania broni – jak zdobyć pozwolenie na broń?

Jeśli dzielnicowy wyrazi pozytywną opinię, a Wydział Postępowań Administracyjnych nie dopatrzy się nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach, udziela zgody na posiadanie broni, określając w takim postanowieniu, ile jej sztuk dana osoba może mieć.

Warto odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w sejf klasy minimum S1, niezbędny do właściwego przechowywania broni w warunkach domowych.

 

Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów sportowych?

Gdy przejdzie się przez wszystkie wymienione przez wyżej kroki i otrzyma się już oficjalnie pozwolenie na posiadanie broni, nie ma już dalszych przeszkód, by spokojnie i w pełni legalnie udać się do sklepu w celu zakupienia wybranych produktów sportowych lub kolekcjonerskich.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles