Kurs Instruktor Strzelectwa

utworzone przez | sty 3, 2022 | 0 komentarzy

Umiejętności strzeleckie przydają się nie tylko w służbach mundurowych. Coraz szersze grono cywilów interesuje się strzelectwem sportowym i pragnie poszerzać w tym zakresie swoją wiedzę i praktyczne umiejętności. Jednym ze sposobów na rozwinięcie tej pasji jest kurs Instruktor Strzelectwa, dzięki któremu uzyskuje się dodatkowe, cenne uprawnienia.

Kto może zapisać się na kurs Instruktor Strzelectwa? Dla kogo jest on przeznaczony i co powinien obejmować, by po jego ukończeniu móc legalnie prowadzić zajęcia?

 

Kurs Instruktor Strzelectwa – dla kogo?

Kursy na instruktora strzelectwa cieszą się coraz większą popularnością. Kto najczęściej bierze w nich udział? Są to zajęcia zarówno dla mundurowych, jak i osób prywatnych, które należą do klubów strzeleckich albo po prostu posiadają broń oraz są pasjonatami tej dziedziny sportu. Ponadto, na wzięcie udziału w szkoleniu decydują się osoby, pragnące ubiegać się o pozwolenie na broń lub o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych bądź innych służb mundurowych.

Praktyczny kurs instruktor strzelectwa pozwala poszerzyć umiejętności praktyczne z zakresu techniki strzelania, obsługi broni, a także przynosi sporo przydatnej wiedzy na temat budowy broni i niezbędnych zasad postępowania na strzelnicy, w tym oczywiście pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników jak przekazywać wiedzę na temat strzelania innym. Kurs instruktor strzelectwa trwa około trzech miesięcy, choć czas może się różnić w poszczególnych ośrodkach, prowadzących zajęcia. W zależności od przyjętego systemu, może zawierać różną liczbę wykładów teoretycznych, organizowanych stacjonarnie lub online, oraz zajęcia na strzelnicy.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu i zostać instruktorem strzelectwa?

Aby przystąpić do kursu, nie trzeba być członkiem stowarzyszenia strzeleckiego, ani posiadać licencji lub patentów, wydanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS).

Każdy z uczestników musi jednak mieć ukończone 18 lat oraz mieć przynajmniej średnie wykształcenie (niezbędne świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej, matura nie jest konieczna). Przed przystąpieniem do kursu, należy również przeprowadzić badania lekarskie i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do bycia instruktorem strzelectwa.

 

Kurs Instruktora Strzelectwa a kurs Prowadzącego Strzelanie

Zanim przystąpi się do konkretnego kursu, warto sprawdzić, jakie uprawnienia otrzymuje się po jego ukończeniu. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisami polskiego prawa instruktor strzelectwa może uczyć innych o strzelectwie, ale nie może prowadzić strzelania. Do tego celu musi zdobyć uprawnienia prowadzącego strzelanie. Prowadzący strzelanie dba o bezpieczeństwo na strzelnicy oraz kieruje przebiegiem strzelania. Bez niego ze strzelnicy nie mogą korzystać osoby nie posiadające pozwolenia na broń.

Często oba kursy są łączone, dzięki czemu po ich zakończeniu, zdaniu egzaminu i otrzymaniu legitymacji, uzyskuje się kompleksowe uprawnienia do prowadzenia zajęć na strzelnicy.

 

Co powinien obejmować kurs Instruktor Strzelectwa?

Podczas zajęć na kursie Instruktor Strzelectwa uzyskuje się wiedzę teoretyczną na temat metodyki nauczania strzelectwa oraz informacje na temat różnych rodzajów broni, uzupełnione następnie o praktyczne zajęcia na strzelnicy. Podczas nich kursanci uczą się szkolenia innych z posługiwania się bronią sportową, krótką bojową, maszynową lub gładkolufową.

Dodatkowo, wiele szkoleń zawiera także zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Kurs Instruktor Strzelectwa – jakie dokumenty się otrzymuje po ukończeniu go?

Każdy z kursów, organizowanych przez specjalne jednostki i wykwalifikowanych trenerów, kończy się egzaminem. Zdanie go oraz uiszczenie należytych opłat do PZSS pozwala uzyskać legitymację instruktorską PZSS oraz legitymację Prowadzącego Strzelanie. Niektóre kursy dodatkowo umożliwiają zdobycie innych uprawnień, w tym na przykład zostanie sędzią strzeleckim po uzyskaniu Licencji PZSS.

Legitymacja Instruktora Sportów Strzeleckich, którą wydaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego, wraz z uprawnieniami Prowadzącego Strzelanie uprawniają do organizacji i prowadzenia zajęć strzeleckich w jednostkach szkoleniowych, szkołach i klubach strzeleckich

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles