Wydział Postępowań Administracyjnych Bydgoszcz

utworzone przez | gru 28, 2021 | 0 komentarzy

Strona: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/przyjmowanie-i-zalatwia/28884,Wydzial-Postepowan-Administracyjnych.html

Telefon: 47 751 5428

Adres: aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-671 Bydgoszcz

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/4nLk1MjJAdhGiV7f7

Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną kieleckiej policji, która zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli w Bydgoszczy i okolicach. Do zadań wydziału należy między innymi:

  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących m.in. nakazów zaprzestania działalności, nakazów zaniechania czynności, nakazów opuszczenia lokalu lub terenu,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na organizację imprez masowych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących udzielania zgód na organizację zgromadzeń,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na handel i rozrywkę na ulicy,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Bydgoszczy jest również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zakazów zbliżania się oraz zakazów zamieszkiwania w określonym miejscu. Wszystkie decyzje wydawane przez wydział są podejmowane na podstawie przepisów prawa, a ich celem jest ochrona porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles