Pozwolenie na broń myśliwską

utworzone przez | sty 14, 2022 | 0 komentarzy

Broń przydaje się nie tylko do celów sportowych i samoobrony. Wciąż wiele osób ubiega się o zezwolenie na posiadanie broni myśliwskiej. Nie jest to jednak tak prosta droga, jak mogłoby się wydawać. Wymaga sporo wytrwałości i cierpliwości.

Co należy zrobić, by otrzymać pozwolenie na broń myśliwską? Jakich formalności trzeba dopełnić oraz jakie dokumenty skompletować, by uzyskać pozytywną odpowiedź od Wydziału Postępowań Administracyjnych? Całą procedurę krok po kroku opiszemy poniżej.

Do czego upoważnia pozwolenie na broń myśliwską?

Osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską mogą legalnie kupować broń gładkolufową lub z lufą gwintowaną do celów łowieckich oraz amunicję do niej.

Dzięki uzyskaniu zgody na broń miłośnicy myślistwa mogą także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przemieszczać się z bronią na terenie naszego kraju.

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską?

Procedura uzyskania pozwolenia na broń myśliwską nieco różni się od formalności, z którymi spotykają się osoby, ubiegające się o zezwolenie na posiadanie broni palnej do celów sportowych lub kolekcjonerskich.

W znaczącej większości przypadków amatorzy łowiectwa muszą liczyć się ze znacznie dłuższym czasem, który musi upłynąć zanim będą mogli cieszyć się z własnej broni. Wiąże się to bowiem z kilkoma restrykcyjnymi przepisami.

Kto może się starać o pozwolenie na broń myśliwską?

Kwestie uzyskania pozwolenia na broń do celów myśliwskich, sportowych i kolekcjonerskich precyzyjnie reguluje ustawa o broni i amunicji. Określa ona, iż zgodę na posiadanie broni mogą otrzymać tylko osoby, spełniające konkretne warunki.

Jakie pojawiają się wymagania? Najważniejszy z nich to ukończone 21 lat. Niekiedy zdarza się, że o pozwolenie na broń do celów myśliwskich mogą ubiegać się młodsze osoby, które ukończyły 18. rok życia. Może do tego dojść jednak wyłącznie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

Kandydaci do posiadania broni do celów myśliwskich muszą wyróżniać się dobrą kondycją fizyczną i psychiczną, potwierdzoną poprzez szereg badań przeprowadzonych przez specjalistów. Takie osoby nie mogą oczywiście stanowić zagrożenia dla siebie, społeczeństwa oraz porządku publicznego.

Powinny to być także osoby nieskazane, posiadające stały adres zamieszkania w naszym kraju. O pozwolenie zgodnie z przepisami mogą się starać zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, mieszkający w naszym kraju, mający kartę stałego pobytu lub prawo pobytu.

Pozwolenie na broń myśliwską – członkostwo w klubie łowieckim

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską? Jedną z najważniejszych formalności, których trzeba dopełnić, jest członkostwo w Polskim Związku Łowieckim. Tylko osoby należące do tej organizacji mogą starać się o uzyskanie zgody na posiadanie prywatnej broni do celów myśliwskich.

Zdecydowanie najłatwiej osiągnąć to, zapisując się do koła łowieckiego. Wybór właściwego stowarzyszenia zależy od prywatnych preferencji oraz tego, co koło oferuje w zamian za opłacanie składki członkowskiej. Warto zwrócić uwagę, czy jest to organizacja należąca do PZŁ.

Nie jest to jednak warunek konieczny. O stanie się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego mogą bowiem starać się także osoby nie należące do żadnego koła.

Jak uzyskać pozwolenie na broń myśliwską – staż w kole łowieckim

Choć osoby pragnące się starać o pozwolenie na broń do celów myśliwskich nie muszą należeć do koła łowieckiego, to mają obowiązek odbycia stażu. To właśnie z tego powodu procedura uzyskania zezwolenia na broń palną mocno się wydłuża. Staż powinien bowiem trwać aż 12 miesięcy.

Jak mogą go odbyć osoby niezrzeszone w żadnej organizacji? Jeśli wcześniej nie przystąpiło się do konkretnego koła łowieckiego, kieruje się podanie bezpośrednio do PZŁ, który oddeleguje kandydata do wybranego koła lub innej instytucji zajmującej się hodowlą zwierzyny.

Podczas stażu nabywa się szereg praktycznych umiejętności na temat zwierząt, łowiectwa oraz oczywiście bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Kto może być zwolniony ze stażu?

Istnieje grupa osób, która może zostać zwolniona z konieczności odbycia rocznego stażu przed uzyskaniem członkostwa w PZŁ.

Zaliczają się do niej przede wszystkim:

 • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem leśnym lub łowieckim,
 • cudzoziemcy, którzy mają już uprawnienia łowieckie, zdobyte na terenie innego kraju,
 • strażnicy łowieccy z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem,
 • osoby, które były już członkami PZŁ, ale ich uprawnienia wygasły.

W ich przypadku procedura wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego znacznie się skraca.

Szkolenie dla nowo wstępujących oraz egzamin przed wstąpieniem do PZŁ

Gdy już pomyślnie przejdzie się przez roczny staż lub zostanie się z niego zwolnionym, przed otrzymaniem legitymacji PZŁ, należy jeszcze przejść przez szkolenie dla nowo wstępujących.

Podczas zajęć poszerza się wiedzę na temat:

 • prawa łowieckiego,
 • zasad polowania,
 • gospodarki myśliwskiej,
 • broni myśliwskiej,
 • gatunków łowieckich.

Kurs kończy się egzaminem łowieckim. Jego formę regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowań z dnia 28 grudnia 2009.

Składa się on z trzech części:

 • egzaminu pisemnego (należy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 80 pytań ze 100),
 • egzamin ustny (losuje się trzy pytania, na które należy odpowiedzieć i uzyskać łącznie minimum 9 punktów na 15).
 • egzamin praktyczny na strzelnicy.

Po zdaniu egzaminu składa się deklarację o członkostwo w PZŁ oraz opłaca się wpisowe. Po dopełnieniu tych obowiązków, otrzymuje się legitymację

W razie niezaliczenia egzaminu łowieckiego, można skorzystać z dwóch poprawek.

Pozwolenie na broń myśliwską – badania lekarskie

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, o broń do celów myśliwskich może się starać wyłącznie osoba w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego zanim wystąpi się o pozwolenie na broń myśliwską, trzeba uzyskać pozytywną opinię lekarza ogólnego i psychologa.

Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego, można starać się o zezwolenie na broń myśliwską.

Wniosek do WPA o pozwolenie na broń myśliwską

Gdy przejdzie się pozytywnie przez wszystkie opisane powyżej formalności, pozostaje tylko złożyć wniosek do Wydziału Postępowań Administracyjnych, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • dwa zdjęcia (format 4 x 3 cm),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie i psychologiczne,
 • dowód członkostwa w PZŁ,
 • potwierdzenie zaliczenia egzaminu łowieckiego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo można od razu złożyć wniosek o wydanie promesy, która będzie niezbędna podczas zakupu broni.

Wydanie pozwolenia na posiadanie broni do celów łowieckich

Na pozwolenie na broń najczęściej oczekuje się do 30 dni, choć w niektórych przypadkach czas ten może się wydłużyć. Warto zatem na tym etapie odpowiednio się przygotować i na przykład zakupić sejf, który posłuży do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania broni palnej w warunkach domowych.

Po otrzymaniu pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej, można udać się do sklepu i nabyć swoją pierwszą sztukę broni palnej, którą trzeba zarejestrować w WPA w ciągu maksymalnie 5 dni od daty zakupu.

Na tym kończą się najważniejsze formalności związane z legalnym posiadaniem broni palnej do celów łowieckich.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles