Wydział Postępowań Administracyjnych Łódź

utworzone przez | gru 28, 2021 | 0 komentarzy

Strona: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/struktura-organizacyjn/892,Wydzial-Postepowan-Administracyjnych.html

Telefon: 42 665 18 71

Adres:  Henryka Sienkiewicza 26, 90-001 Łódź

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/HQ2AQJD7don3zD5k6

Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Łodzi jest jednostką organizacyjną kieleckiej policji, która zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli w Łodzi i okolicach. Do zadań wydziału należy między innymi:

  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących m.in. nakazów zaprzestania działalności, nakazów zaniechania czynności, nakazów opuszczenia lokalu lub terenu,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na organizację imprez masowych,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących udzielania zgód na organizację zgromadzeń,
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na handel i rozrywkę na ulicy,
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział Postępowań Administracyjnych Policji w Łodzi jest również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zakazów zbliżania się oraz zakazów zamieszkiwania w określonym miejscu. Wszystkie decyzje wydawane przez wydział są podejmowane na podstawie przepisów prawa, a ich celem jest ochrona porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Articles